Een nieuw uitzendbureau voor jonge ambitieuze secretaressen en management-ondersteunend personeel.